Kim Dung Truyện
Võ Đạo Hội Quay lại

1/ Võ đạo hội

Tham gia võ đạo hội đánh bại người chơi khác để nâng cao xếp hạng, xếp hạng càng cao nhận thưởng càng lớn.

Võ đạo hội không giới hạn lượt đánh, có thể thoai mái khiêu chiến người chơi khác.

 

 

2/ Chiến trường liên server

Tham gia chiến trường liên server để khiêu chiến người chơi các máy chủ khác.

Mỗi ngày có 10 lượt khiêu chiến chiến trường liên server, thắng sẽ nhận được chiến tích để mua vật phẩm trong cửa tiệm.

Mỗi lần khiêu chiến sẽ nhận được điểm tích dùng để nâng cao đoạn vị.