Kim Dung Truyện
Hướng Dẫn Tham Gia Quay lại

Hướng dẫn trải nghiệm

 

Sau khi tải và cài đặt game, Anh hùng mở game trên điện thoại, đăng nhập bằng tài khoản GABA đã tạo trước đó.

 

 

Sau khi đăng nhập thành công vui lòng chọn máy chủ

 

 

Tham gia vào ván bài nghiệt ngã giữa: Thái Bạch, Lưu Bang, Ma Vương

 

 

Tạo nhận vật và tiến vào thế giới Bá Đạo Anh Hùng