Kim Dung Truyện
Đồng đội Quay lại

 

Có thể nhận được đồng đội thông qua triệu hoán rồng thần, mở rương phụ bản hoặc tham gia các sự kiện,

Đồng đội chia ra 5 loại tư chất: Lam (3 sao), Tím (4 sao), Cam (5 sao), Đỏ (6 sao), Vàng (7 sao). Đồng đội tư chất càng cao thì thuộc tính ban đầu càng mạnh.

 

 

Mỗi đồng đội có 10 loại thuộc tính: Công, Hp, Xuyên vật lý, Xuyên ma pháp, Tốc độ, Công tốc, Dẻo, Năng lương, Né, Trúng.