Kim Dung Truyện
Trang bị Quay lại

Trang bị bào gồm 6 loại: Vũ khí, Mũ, Áo, Quần, Găng tay và Giầy.

 

 

Trang bị chia làm 6 loại tư chất: Lục, Lam, Tím, Cam, Đỏ, Vàng, tư chất càng cao chỉ số càng mạnh.

Có 2 loại trang bị, trang bi thường và trang bị sáo trang. Trang bị sáo trang khi sử dụng kết hợp sẽ nhận thêm được thuộc tính.

 

 

Có thể tiến hành cường hóa trang bị để nâng cáo thuộc tính, cấp cường hóa không thể vượt quá cấp độ nhân vật.

Có thể sử dụng trang bị cùng tư chất và vị trí để tiến hành tính luyệ nâng cao tư chất của trang bị