Kim Dung Truyện
Kỹ Năng - Thăng Giai Quay lại

1/ Thăng giai đồng đội

Có thể sử dụng thẻ tiến giai để thăng giai đồng đội, thăng giai thành công sẽ nâng cao thuộc tính của đồng đôi, mỗi đồng đội có thể thăng giai tối lên đa lên +30, từ +20 trở đi sẽ tiêu hao đồng đội tương ứng

 

 

2/ Kỹ năng đồng đội

Mỗi đồng đội đều có 5 kỹ năng đặc trưng và riêng biệt

Cần thông qua thăng giai đồng đội để mở khóa và nâng cấp kỹ năng