Kim Dung Truyện
Dung hợp trang bị Quay lại

Thông qua nha máy dung hợp có thể dung hợp 5 trang bị cùng tư chất để lấy được trang bị tư chất cao hơn.

Dung hợp tiêu hao vàng, có thể sử dụng thêm kim cương để chắc chắn nhận được trang bị sáo trang.