Android iOs PC Cấp Vip Tỉ lệ quy đổi TOP >>>
Kim Dung Truyện Menu
Character
Hào kiệt tụ hội
Character
Character

Tin tức

Trang chủ > Tin tức

Hướng dẫn chi tiết về trang bị

2017-05-04 15:50:51

1/ Trang bị

Trang bị bào gồm 6 loại: Vũ khí, Mũ, Áo, Quần, Găng tay và Giầy.

 

 

Trang bị chia làm 6 loại tư chất: Lục, Lam, Tím, Cam, Đỏ, Vàng, tư chất càng cao chỉ số càng mạnh.

Có 2 loại trang bị, trang bi thường và trang bị sáo trang. Trang bị sáo trang khi sử dụng kết hợp sẽ nhận thêm được thuộc tính.

 

 

Có thể tiến hành cường hóa trang bị để nâng cáo thuộc tính, cấp cường hóa không thể vượt quá cấp độ nhân vật.

Có thể sử dụng trang bị cùng tư chất và vị trí để tiến hành tính luyệ nâng cao tư chất của trang bị

 

 

2/ Dung hợp trang bị

Thông qua nha máy dung hợp có thể dung hợp 5 trang bị cùng tư chất để lấy được trang bị tư chất cao hơn.

Dung hợp tiêu hao vàng, có thể sử dụng thêm kim cương để chắc chắn nhận được trang bị sáo trang.

 

 

 

 

 

Tin liên quan