Android iOs PC Cấp Vip Tỉ lệ quy đổi TOP >>>
Kim Dung Truyện Menu
Character
Hào kiệt tụ hội
Character
Character

Tin tức

Trang chủ > Tin tức

[HD] Tỉ lệ quy đổi Vxu

2017-05-04 15:50:51

Kính chào chư vị bằng hữu.

7 Viên Ngọc Rồng - Lưỡng Long Nhất Thể xin gửi tới chư vị bằng hữu tỉ lệ quy đổi từ Vxu thành Kim Cương trong game.

                         

Vxu VNĐ
17 20.000
43 50.000
85 100.000
170 200.000
425 500.000

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           7 Viên Ngọc Rồng.

Tin liên quan